سرویس های زیبایی
سرویس های زیبایی

سرویس های زیبایی

خدمات زیبایی کلون شامل شش حوزه اپیلاسیون، صورت، مو، ماساژ، کودک و ناخن است. مطالب این بخش از وب نوشته ها به تفسیر این شش حوزه می پردازد.

کمتر باش، خوب باش!!

کمتر باش، خوب باش!!

نظام مردسالار از زنان همیشه میخواهد که "کمتر" باشند. بارها گفته میشود که حقوق زنان اولویت ندارد و مسائل مهمتری در جامعه هست که باید ابتدا به آنها پرداخت.

منو خانه وارد شوید ثبت نام