زن و سینما
زن و سینما

زن و سینما

چه قدر به سیمای زنان در دنیای سینما توجه کرده اید؟! شخصیت زنان در فیلم ها چه قدر ذهن شما را به خود مشغول می کند؟! کلون با شما در این زمینه گپ می زند.

طراحی ناخن

طراحی ناخن

ناخن های شما هرجور که باشند، با طراحی ناخن زیباتر می شود. ناخن های ساده دارید؟! کاشت انجام داده اید؟! فرقی ندارد. طراحی ناخن جلوه دست و پای شما را صد برابر می کند.

منو خانه وارد شوید ثبت نام