کلون آرایشگاه را به خانه شما می آورد
کلون آرایشگاه را به خانه شما می آورد

کلون آرایشگاه را به خانه شما می آورد

دنیا آنقدر تازه و جدید شده است که دیگر برای دریافت خدمات زیبایی هم نیازی به طی مسافت نیست! اپلیکیشن کلون را بیشتر بشناسید.

پیرایش

پیرایش

پیرایش الفبای زیبایی پوست و چهره شماست. صورت زیبا و پوست صاف قبل از هر چیزی به پیرایش احتیاج دارد. کدام را می خواهید؟! اصلاح با بند، وکس صورت یا اصلاح ابرو؟!

کلون آرایشگاه را به خانه شما می آورد

اولین موشن گرافی آرایشگاه اینترنتی کلون درباره نحوه استفاده از اپلیکیشن کلون ساخته شده است. کلون تمام سرویس های زیبایی و ماساژ را در خانه به شما ارائه می کند.

 

 

کلون یک آرایشگاه اینترنتی است.

پسندیدم 2

منو خانه وارد شوید ثبت نام