سکانس
سکانس

سکانس

سکانس مجموعه چند صحنه از یک فیلم با وحدت موضوع است. سکانس های انتخابی کلون را اینجا ببینید.

توران میرهادی مادر ادبیات کودک ایران

توران میرهادی مادر ادبیات کودک ایران

توران میرهادی یکی از موثرترین چهره های ادبیات کودک و نوجوان در ایران بوده است؛ به همین خاطر است که او را «مادر ادبیات کودک» نامیده اند.

منو خانه وارد شوید ثبت نام