سرویس های زیبایی
سرویس های زیبایی

سرویس های زیبایی

خدمات زیبایی کلون شامل شش حوزه اپیلاسیون، صورت، مو، ماساژ، کودک و ناخن است. مطالب این بخش از وب نوشته ها به تفسیر این شش حوزه می پردازد.

بافت

بافت

تاریخچه بافت مو زمان مشخصی ندارد. انسان از ابتدای حیات به دنبال راهی برای جمع کردن موهای بلندش بوده است. شما برای زیبا شدن موهایتان کدام بافت را انتخاب می کنید؟!

منو خانه وارد شوید ثبت نام