راه دوم
راه دوم

راه دوم

مارچوبه؛ هیولای خاصیت

مارچوبه؛ هیولای خاصیت

این روزها با پخش سریال هیولا همه جا حرف از مارچوبه به عنوان سمبلی از تموّل است. راستی شما چه قدر از مارچوبه می دانید؟!

منو خانه وارد شوید ثبت نام