کودک
کودک

کودک

در دنیای امروز کودکان روز به روز بیشتر به حضور یک فرد حرفه ای برای زندگیِ آرایشی شان نیاز پیدا می کنند. خدمات زیبایی کلون کودکان را مثل یک باربی بزرگ می کند.

هپی باکس های رنگی کلون

هپی باکس های رنگی کلون

پشت سر هر کدام از جعبه های شادی(هپی باکس) در آرایشگاه اینترنتی کلون قصه ای نهفته است.

منو خانه وارد شوید ثبت نام