مژه
مژه

مژه

حال و روز مژه ها یک آرایش واقعی را برای چشمانتان رقم می زند. اکستنشن مژه یا لیفت و لمینیت و بوتاکس آنها می تواند به شما و چشمانتان رنگ و لعاب تازه ای بدهد.

کلیشه جنسیتی چیست؟!

کلیشه جنسیتی چیست؟!

ما در کلون قصد داریم از ماهیت کلیشه های جنسیتی با شما حرف بزنیم و هر بار یکی از آنها را بررسی و رد کنیم. بخوانیدمان...

منو خانه وارد شوید ثبت نام